Звіти за 2019 рік

Баланс на 31 грудня 2019 року

Звіт про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

Примітки до річної фінансової звітності

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності

Звіти за 2020 рік

Баланс на 31 грудня 2020 року

Звіт про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності

Звіти за 2021 рік

Баланс на 31 грудня 2021 року

Звіт про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

Примітки до річної фінансової звітності

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності

Звіти за 2022 рік

Баланс на 31 грудня 2022 року

Звіт про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

Примітки до річної фінансової звітності

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності